Witkamp in Laren Restaurant Entree zalen Balustradezaal Pianobar Beachclub Dancekelder Pianobar

Gezellig uit eten in de omgeving van Barchem

Gezellig uit eten in de omgeving van Barchem

Gezellig uit eten in de Omgeving van Barchem - Restaurant Witkamp
Restaurant Witkamp is gelegen in de omgeving van het wonderschone plaatsje Barchem. Bezoek Barchem en kom gezellig bij ons uit eten

Informatie over Barchem
Uit eten in Barchem
De naam is afgeleid van het Frankische Bargheem, wat “huis aan de berg” betekent. De grens van Frankenland liep vroeger van Oost-Friesland over Bentheim en Diepenheim naar Barchem. De naam Barchem (of Bargheem) is dus al veel ouder dan het huidige dorp. Dat klopt ook, want het oude Barchem lag op een heel andere plek, namelijk aan de Schoneveldsdijk. Barchem (of Berchum) werd toen gevormd door de boerderijen Egelink, Jolink, Brinkerink en Esselink. Deze namen dateren al van het jaar 1200. Ze komen ook voor in een oud markenboek van Barchem, waarin onder meer staat, dat op 13 juli 1697 “op Erve Esselingh in Barchum een Marckengerichte” werd gehouden. In datzelfde boek worden de namen genoemd van Roelof Brinkerink, die in 1718 en in 1731 tot schutter werd benoemd. Tevens wordt vermeld dat Berent Brinkering op een markebijeenkomst aanwezig was. Voorts worden de namen genoemd van Groot en Klein Egelingh, plus nog andere namen van boerderijen en hun eigenaren, omdat, zoals de tekst letterlijk luidt: “men een pertinente liste soude maeken van alle de goederen geleegen in de Marcke van Berchum”.

Uit eten in Barchem
Het oude Barchem lag dus oorspronkelijk aan de Schoneveldsdijk, de verplaatsing is te danken aan het gereedkomen van de grindweg tussen Lochem en Ruurlo in 1859. In 1860 stonden er nog maar 3 gebouwen; de Groene Jager, het tolhuis en een boerderij. In 1861 kwamen er een kerk, school en Pastorie bij, niet lang hierna volgden een paar woningen, en een bakkerij.

Uit eten in Barchem
Dit oude Berchum heeft lang bestaan. Er is zelfs een school geweest, op de plek waar nu de boerderij ABC van de familie Weernink staat. De onderwijzer was op het Egelink in de kost en hij verdiende zijn kostgeld door mee te helpen op de boerderij. In dat oude Berchum stond vroeger ook een kapel, waarschijnlijk in de buurt van boerderij Top. De naam Top wordt ook in verband gebracht met de Barchemse klokkeroof. Berchum behoorde destijds tot het kerspel Lochem.

Uit eten in Barchem
In 1543 veroverde Karel V Lochem. De kerk brandde af en de klokken gingen verloren. Om in dit gemis te voorzien besloten de Lochemers om een klok uit de kapel van Barchem te halen. “Lenen” noemden zij dat, maar de Barchemers kregen hun klok niet terug en zij besloten, na twaalf jaar, om haar te gaan halen.

Uit eten in Barchem
Op 17 september 1555 gingen twaalf “huislieden” van Barchem naar Lochem. Blankvoort was erbij met paard en wagen en verder vader en zoon Top. De deur van de toren in Lochem werd opengebroken en de klok werd meegenomen. Op 20 februari 1556 moesten twee Barchemse “huislieden”, te weten Willem Gebbinck en Lutken Haminck, zich voor het gerecht in Doesburg verantwoorden wegens deze klokkeroof. Bij erve Top ligt nu nog een weiland, dat het koepelvlak wordt genoemd. Bekend is verder, dat in de boerderij van Egeink de markekamer en later de gemeentekamer was gevestigd.

Uit eten in Barchem
Het dorp Barchem zoals we dat nu kennen, beslaat nog ongeveer hetzelfde gebied als vroeger. De bewoners van de Schoneveldsdijk rekenen zich nog altijd tot Barchem. Verder strekt het dorp zich in de richting van Lochem ongeveer uit tot onder aan de Kiezak en in oostelijke richting gaat het een flink eind in de richting van Borculo. Ook de buurtschap Zwiep rekent zich voor het grootste gedeelte tot Barchem. Zwiep betekent zwepende, beweegbare grond. Vroeger was daar veel moeras. Aan de rand van dat moeras lag in oude tijden de burcht Hagustaldaburg, ter bescherming van de Frankische grens. De namen Groot en Klein Haselberg herinneren nog aan deze burcht. Rondom Groot Haselberg waren vroeger grachten en er was ook een zogenaamde herenkamer, waarin de heren van Borculo na afloop van een jachtpartij zaten te schransen. Uit eten in Barchem. Langs Barchem en de Kaleberg, die al lang niet meer kaal is, liep vroeger de oude Hessenweg van Hamburg naar Zutphen.
Restaurant

Barchem geniet nu vooral bekendheid door het toerisme

Route Naar restaurant Witkamp vanaf de VVV in Barchem
1 uw startpunt is: N821\Borculoseweg vertrek in zuid-westelijke richting 0 00:00
2 op N821\Borculoseweg na 216 m. schuin links aanhouden naar N821\Borculoseweg richting Lochem 0,21 00:00
3 op N821\Borculoseweg na 30 m. schuin rechts aanhouden naar N312 richting Lochem 0,24 00:00
4 op N312\Barchemseweg na 4390 m. rechts afslaan naar N312\Nieuwstad richting Laren 4,63 00:06
5 op Smeestraat na 220 m. rechts afslaan naar N312\Nieuwstad richting Laren 4,85 00:06
6 op N312\Graaf Ottoweg na 460 m. rotonde oprijden 5,31 00:07
7 neem tweede afslag op de rotonde naar N312\Graaf Ottoweg richting Laren 5,33 00:07
8 op N312\Graaf Ottoweg na 160 m. rotonde oprijden 5,49 00:07
9 neem tweede afslag op de rotonde naar N346\Stationsweg richting Laren 5,55 00:07
10 op N346\Stationsweg na 430 m. links afslaan naar N346\Kwinkweerd richting Laren 5,98 00:08
11 op N346\Kwinkweerd na 1980 m. rechts afslaan naar N332\Rengersweg richting Laren 7,96 00:11
12 op N332\Rengersweg na 2680 m. links afslaan naar N339\Rengersweg richting Laren N339 10,64 00:14
13 op N339\Rengersweg na 30 m. rechts afslaan naar N339\Rengersweg richting Laren N339 10,67 00:14
14 u bent gearriveerd op het eindpunt: N339\Dorpsstraat 11,45 00:15