Witkamp in Laren Restaurant Entree zalen Balustradezaal Pianobar Beachclub Dancekelder Pianobar

Gezellig uit eten in de Omgeving van Gorssel

Gezellig uit eten in de Omgeving van Gorssel

Gezellig uit eten in de Omgeving van Gorssel - Restaurant Witkamp
Restaurant Witkamp ligt op 7 minuten rijden van het gezellige plaatsje Gorssel. Laat na een bezoek aan gorssel uw culinair verwennen bij Restaurant Witkamp in Laren.

Informatie en historie over Gorssel:
De naam Gorssel wordt voor het eerst vermeld in 1253 als Gerstlo. Dit zou een open plek in het bos kunnen betekenen, begroeid met gras of gerst. In de loop der tijden komen o.a. de volgende spellingen voor: In 1811 wordt de 'mairie' (gemeente) Gorssel gevormd en op 17 maart 1853 is vergunning verkregen tot het voeren van een gemeente wapen. 

In vroeger eeuwen had elke 'vrije' of geërfde een eigen erf of hoeve. De overblijvende gronden bleven gemeenschappelijk bezit de z.g. Marken, waarschijnlijk ontstaan omstreeks de 12e eeuw . Deze werden door de geërfden beheerd; oorspronkelijk gebruikte men die gronden voor beweiding en landbouw. Belangrijke beslissingen werden genomen in markevergaderingen onder voorzitterschap van een markerichter. Het gebied van Gorssel bestond uit elf marken, de begrenzing werd bepaald door z.g. laekstenen, sloten, wegen, dijken of palen. Het eigenlijke middelpunt van bewoning lag in die tijd meer westelijk van de huidige dorpskern in wat wij nu de Eesterhoek noemen, indertijd de marke Eschede.

In de Franse tijd, v.a. 1795, verliezen de marken hun bestuurlijke inhoud, maar nog niet hun invloed. In 1811 bestaat Gorssel nog uit elf marken inclusief twee 'hoge heerlijkheden' (Kasteel Dorth en Huize De Voorst). De marken zijn opgeheven tussen 1842 en 1911. Ter herinnering aan de elf marken is in 1988 voor het gemeentehuis een kunstwerk geplaatst, symbolisch voorstellende elf markepalen. Overigens telt Gorssel nog veel mooie oude boerderijen met bijbehorende gronden, die voor een belangrijk deel nog in bedrijf zijn. Op 1 januari 2005 is Gorssel door de gemeentelijke herindeling bij de gemeente Lochem toegevoegd.
uit eten Gorssel

Kerkelijk was er een verdeling in de kerspelen Gorssel en Almen; de buurtschappen Epse, Kring van Dorth en bijna geheel Eefde behoorden respectievelijk tot de kerkspelen Deventer, Bathmen en Warnsveld. De 'erfgenamen' van de marken Eschede en Gorssel hebben vermoedelijk gezamenlijk de kerk van Gorssel gebouwd. De stichtingsdatum is niet bekend, de oudste klok dateert van 1498. Echter werd er in 1350 al met name een pastoor genoemd. In de loop der eeuwen is de kerk meerdere keren verbouwd/herbouwd. Na 1945 is de in Wereldoorlog II grotendeels vernietigde kerk voor het laatst herbouwd. In de bestrating van het kerkplein zijn nog voor een deel de oude fundamenten te zien van de laat gotische periode. Ook Almen heeft van oudsher een kerk, voor het eerst genoemd in de 13e eeuw, maar vermoedelijk ouder. Als het zandstenen doopvont al van oorsprong bij deze kerk hoort, zou de kerk uit de 11e eeuw dateren.

uit eten Gorssel
De dichter A.C.W. Staring schreef ooit 'Elk weet waar 't Almense kerkje staat en kent de laan die derwaarts gaat.' De kerk te Joppe is een neo-gotische kerk gebouwd in …… De oude kapel te Harfsen (14e of 15e eeuw) werd gesloopt in 1860, hier en in de overige dorpen kerkt men thans in hedendaagse gebouwen.

uit eten Gorssel
In het gebied rond Gorssel stonden vele herbergen, sommige berucht en anderen bekend. 'De Roskam' te Gorssel bestond al in 1632 en is nog steeds in gebruik als 'herberg'. Ook molens van verschillende aard waren talrijk, maar allen raakten in onbruik tot kort geleden in 2000 de windmolen in de Eesterhoek, prachtig gerestaureerd, weer in gebruik werd genomen.

uit eten Gorssel
In de middeleeuwen ontdekten de edelen al, dat het goed toeven was in de Achterhoek, getuige de vele landgoederen en kastelen. Ook in onze gemeente zijn nog een aantal fraaie voorbeelden hiervan bewaard gebleven, zoals Kasteel Joppe te Joppe, Huize De Voorst en Huize Den Dam te Eefde en Huize Dorth in Kring van Dorth. (Bezichtiging van binnen is niet mogelijk, daar de meeste huizen nog particulier bewoond worden.) Uiteraard is er nog meer historie te vertellen, maar leuker is het als u zelf een bezoek brengt aan Gorssel en haar omliggende dorpen.

Route Vanaf de VVV in Gorssel naar restaurant Witkamp
1 uw startpunt is: Molenweg vertrek in zuid-westelijke richting 0 00:00
2 op Molenweg na 103 m. links afslaan op Joppelaan richting Joppe 0,10 00:00
3 op Joppelaan na 3550 m. rechts afslaan op N339\Lochemseweg richting Harfsen N339 3,65 00:06
4 u bent gearriveerd op het eindpunt: N339\Dorpsstraat 11,90 00:16