Witkamp in Laren Restaurant Entree zalen Balustradezaal Pianobar Beachclub Dancekelder Pianobar

Huisregels uitgaancentrum Witkamp Laren

  • Beneden de 16 geen toegang. Legitimatie kan gevraagd worden.
  • Bij binnenkomst kan zich de mogelijkheid voordoen, dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle.
  • Jassen, petten c.q. hoofddeksels en trainingspakken dienen bij de garderobe te worden afgegeven.
  • Wangedrag c.q. ongewenst gedrag kan uitzetting tot gevolg hebben, waarna de toegang voor onbepaalde tijd ontzegd wordt.
  • In verband met u en onze veiligheid hangen op diverse plaatsen camera's. Een ieder die ons bedrijf bezoekt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
  • Heeft u klachten, meldt deze bij de directie. Men dient een klacht direct na het ontstaan te melden. Bij gebreke vervalt het klachtrecht.
  • Correcte kleding verplicht.
  • In gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie welke eventuele maatregelen te nemen.


WIJ WENSEN U EEN GEZELLIGE AVOND BIJ UITGAANSCENTRUM WITKAMP IN LAREN